• Hoabaoxuan

    Bộ Hà Nội nhiều cảm xúc, rất thích. Bộ này không bằng nhưng cũng có nhiều ảnh đơn hay ho :) Công nhận LC-A lên màu rất tuyệt, nhỉ. 

  • http://www.fridaycafe.com/ Hieu Dang

    Làm một con LC-A đi :P